M&A Expert Consult ofera servicii de contabilitate primara, de gestiune si financiara.

Contabilitate primara

 • contabilitatea registrului de casa
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri)
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant
 • intocmirea de state de plata, pontaje
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.

Contabilitate de gestiune

 • evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori
 • evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.


Contabilitate financiara

 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant;
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara.